Ce vreau să fac

Sunt Horia Constantinescu. Vreau să contribui la trezirea orașului Constanța, să îl transform în orașul pe care orice constănțean și-l dorește. Pentru a reuși acest lucru, este nevoie de acțiuni concrete. Când voi fi primarul orașului Constanța, îmi voi concentra eforturile pe 14 priorități esențiale pentru progresul orașului Constanța.

Certificat de garanție

Înainte de toate, vă ofer un Certificat de Garanție pentru îndeplinirea în perioada mandatului meu de primar a celor 14 priorități esențiale pentru progresul orașului Constanța.

1. Locuri de muncă sigure

Astăzi, Constanța nu este tentantă pentru investitori. Aceasta este realitatea! Dezvoltarea unei zone industriale este vitală pentru a oferi locuri de muncă cu destinație principală, realizarea bunurilor necesare PRIMĂRIEI în vederea dezvoltării și renovării orașului. Toate cele necesare vor fi proiectate, fabricate și depozitate de către orașul Constanța, la preț de producție. Încadrarea prioritară a tinerilor pentru a le oferi locuri de muncă sigure pe durata întregului an, nu doar sezonier.

2. Turism

Identificarea tuturor zonelor cu impact turistic major și punerea lor în valoare. Arhitectură unitară pentru spațiile comerciale existente cât și pentru comerțul mobil. Regăsirea și reabilitarea tuturor vestigiilor istorice, statuilor și elementelor de artă urbană.

3. Unități de învățământ

Pentru a avea profesioniști în toate domeniile de activitate avem nevoie de o pepinieră școlară la standarde cu adevărat europene. Fiecare unitate de învățământ va beneficia de microbuz propriu. Reamenajările se vor face prin achizitonare angro a materilalelor necesare tuturor unităților școlare, pentru obținerea celui mai bun preț, unitar la nivelul întregului oraș. Astfel, renovarea clădirilor, a sălilor de sport, curților și împrejmuirilor este o prioritate!

4. Parcuri, spații de recreere și baze sportive

Amenajăm obligatoriu în fiecare zonă spații pentru vârstnici, locuri de joacă pentru copii și terenuri sportive. Propunem 2 m2 de spațiu verde pentru fiecare m2 construit, pentru imobilele ce urmează să fie realizate. Igienizăm, dotăm cu mobilier și modalități de recreere spațiile de întâlnire ale pensionarilor.

5. Asfaltări, parcări și trotuare

Amenajarea cu caracter urgent de semafoare cu sonor, căi de acces pe trotuare, organizarea de birouri în afară clădirilor, pentru persoanele cu dizabilități. Parcările rezidențiale pot fi amenajate cu structuri tip grătar ce permit crearea de mini spații verzi și reducerea costurilor, acolo unde traficul nu este intens. Toate gurile de canal vor fi aduse la nivelul asfaltului. Reevaluarea sensurilor giratorii.

6. Eliminarea corupției din sistem

Evaluarea obiectivă a fiecărui angajat din cadrul municipalității și a activității acestuia. Respectarea termenelor necesare soluționării cererilor cetățenilor. Eliminarea posturilor neproductive și a contractelor ce căpușează Primăria. Eliminarea șpăgarilor, nepotismelor și a intereselor din instituții.

7. Aducerea la același nivel a tuturor zonelor

Constanța nu este formată doar din câteva bulevarde principale. Toate zonele orașului și toți locuitorii săi trebuie să beneficieze de tratament egal din partea Primăriei. Nu există cetățeni și zone de mâna a doua.

8. Locuințe sociale, anvelopări și amenajări

Numai cu acordul proprietarilor se vor mansarda blocurile existente, în schimbul anvelopării și renovării acestora. Noile locuințe astfel create vor putea fi atât închiriate cât și cumpărate la prețuri rezonabile, cu prioritate pentru tineri.

9. Reforma Poliției Locale

Va avea secții și birouri în fiecare zonă a orașului pentru a fi mai aproape de cetățeni și de problemele acestora. Va identifica necesarul de lucrări specifice fiecărei zone, va urmări curățenia și ridicarea selectivă a gunoiului, va fi prezentă permanent pentru combaterea infracționalității. În zonele nevralgice se vor amenaja secții cu efectiv sporit în vederea descurajării oricăror acțiuni ce pot perturba liniștea cetățenilor. Obligativitatea Poliției Locale de a raporta problemele orașului, la cald, către Administrație.

10. Sănătate

Renovarea cu caracter urgent a tuturor unităților sanitare existente și construirea de unități noi, cu destinație conform necesităților actuale. Unitați medicale la nivelul fiecărei zone pentru a degreva secțiile de urgență. Centrele se pot construi modular (tip container) rapid și cu costuri reduse, oferind în principal servicii medicale pediatrice și pentru vârstnici.

11. Asociații de proprietari și RADET

Asociațiile de proprietari trebuie să verifice ofertele de servicii pentru fiecare imobil. Verificarea acestora lunară, fiind obligatorie. Astfel, repartitoarele și telecitirea acestora, curățenia și cheltuielile comune trebuie verificate permanent pentru a evita specula. Încălzirea centralizată trebuie să ofere căldură și apă caldă la standarde civilizate fără pierderi pe magistrale. Acolo unde este cazul se vor efectua lucrări de instalare a centralelor de imobil sau a unor sisteme alternative de încălzire.

12. Telefonul bunicului

O linie de contact ce va oferi asistență la transport către unitățile medicale nonurgentă, asistență la cumpărături, inclusiv medicamente. Negocieri pentru reduceri de prețuri prin parteneriate între Primărie și furnizorii de alimente și medicamente.

13. Colectarea selectivă a deșeurilor

Gunoiul înseamnă bani! Deșeurile colectate selectiv și reciclate în cadrul zonei industriale a Constanței vor produce materie primă. Plasticul va fi transformat în elemente pentru locurile de joacă. Metalul va deveni mobilier stradal. Deșeurile alimentare pot fi uscate și transformate în nutreț pentru animale, în vederea obținerii de alimente de la fermele beneficiare.

14. Cultură și evenimente

Promovarea cu prioritate a artiștilor locali, organizarea permanentă de evenimente în vederea susținerii acestui demers. Implicarea tuturor minorităților în promovarea multiculturalității zonei. Evenimentele nu trebuie să afecteze bugetul local, oferind la schimb sponsorilor principali spații de publicitate în sezonul estival, inclusiv pe mijloacele de transport în comun.